Select Quran Sura

الفاتحة

Al-Faatiha - The Opening

1:1 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1:2 Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
1:3 Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1:4 Yang menguasai di Hari Pembalasan.
1:5 Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
1:6 Tunjukilah kami jalan yang lurus,
1:7 (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.