Select Quran Sura

الفاتحة

Al-Faatiha - The Opening

1:1 Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1:2 Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
1:3 Rahman'dır, Rahîm'dir O.
1:4 Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O...
1:5 Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
1:6 Dosdoğru giden yola ilet bizi...
1:7 Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...