Select Quran Sura

العاديات

Al-Aadiyaat - The Chargers

100:1 Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,
100:2 dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),
100:3 dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,
100:4 maka ia menerbangkan debu,
100:5 dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
100:6 sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,
100:7 dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,
100:8 dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
100:9 Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,
100:10 dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,
100:11 sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.