Select Quran Sura

العاديات

Al-Aadiyaat - The Chargers

100:1 Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
100:2 Çakıp çakıp ateş çıkaranlara,
100:3 Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere,
100:4 Derken, onunla toz duman çıkaranlara,
100:5 Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
100:6 İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
100:7 Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
100:8 O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
100:9 Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
100:10 Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
100:11 Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.