Select Quran Sura

القارعة

Al-Qaari'a - The Calamity

101:1 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة
101:2 ما القارعة
101:3 وما أدراك ما القارعة
101:4 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
101:5 وتكون الجبال كالعهن المنفوش
101:6 فأما من ثقلت موازينه
101:7 فهو في عيشة راضية
101:8 وأما من خفت موازينه
101:9 فأمه هاوية
101:10 وما أدراك ما هيه
101:11 نار حامية