Select Quran Sura

القارعة

Al-Qaari'a - The Calamity

101:1 O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.
101:2 Nedir Kaaria?
101:3 Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?
101:4 O gün insanlar, çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar.
101:5 Dağlar, didilmiş renkli yün gibi olur.
101:6 İşte o gün, tartıları ağır basan kişi,
101:7 Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir.
101:8 Tartıları hafif çekeninse,
101:9 Anası, Hâviye'dir.
101:10 Onun ne olduğunu sana bildiren nedir?
101:11 Kızışmış bir ateştir o!