Select Quran Sura

الهمزة

Al-Humaza - The Traducer

104:1 Waylun likulli humazatin lumazatin
104:2 Allathee jamaAAa malan waAAaddadahu
104:3 Yahsabu anna malahu akhladahu
104:4 Kalla layunbathanna fee alhutamati
104:5 Wama adraka ma alhutamatu
104:6 Naru Allahi almooqadatu
104:7 Allatee tattaliAAu AAala alafidati
104:8 lnnaha AAalayhim musadatun
104:9 Fee AAamadin mumaddadatin