Select Quran Sura

الفيل

Al-Fil - The Elephant

105:1 Alam tara kayfa faAAala rabbuka biashabi alfeeli
105:2 Alam yajAAal kaydahum fee tadleelin
105:3 Waarsala AAalayhim tayran ababeela
105:4 Tarmeehim bihijaratin min sijjeelin
105:5 FajaAAalahum kaAAasfin makoolin