Select Quran Sura

الكافرون

Al-Kaafiroon - The Disbelievers

109:1 Qul ya ayyuha alkafiroona
109:2 La aAAbudu ma taAAbudoona
109:3 Wala antum AAabidoona ma aAAbudu
109:4 Wala ana AAabidun ma AAabadtum
109:5 Wala antum AAabidoona ma aAAbudu
109:6 Lakum deenukum waliya deeni