Select Quran Sura

الكافرون

Al-Kaafiroon - The Disbelievers

109:1 De ki: "Ey nankör kâfirler!
109:2 Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
109:3 Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
109:4 Kul değilim sizin taptığınıza,
109:5 Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
109:6 Sizin dininiz size, benim dinim bana!"