Select Quran Sura

النصر

An-Nasr - Divine Support

110:1 Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
110:2 Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
110:3 Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.