Select Quran Sura

المسد

Al-Masad - The Palm Fibre

111:1 Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
111:2 Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
111:3 Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
111:4 Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
111:5 Yang di lehernya ada tali dari sabut.