Select Quran Sura

الإخلاص

Al-Ikhlaas - Sincerity

112:1 Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.
112:2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
112:3 Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
112:4 dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".