Select Quran Sura

الناس

An-Naas - Mankind

114:1 Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
114:2 Raja manusia.
114:3 Sembahan manusia.
114:4 Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
114:5 yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
114:6 dari (golongan) jin dan manusia.