Select Quran Sura

الناس

An-Naas - Mankind

114:1 De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!
114:2 İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
114:3 İnsanların ilahına;
114:4 Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,
114:5 İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
114:6 Cinlerden de insanlardan da olur o!"