Select Quran Sura

الدخان

Ad-Dukhaan - The Smoke

44:1 Hâ, Mîm.
44:2 O ayan-beyan gösteren Kitap'a yemin olsun ki,
44:3 Biz onu kutlu/bereketli bir gecede indirdik. Hiç kuşkusuz, biz uyarıcılarız.
44:4 Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,
44:5 Katımızdan bir emir olarak. Hiç kuşkusuz biz, resuller göndeririz,
44:6 Senin Rabbinden bir rahmet olarak. Hiç kuşkusuz O, gereğince duyan, gereğince bilendir.
44:7 Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbidir O, eğer görürcesine biliyor iseniz.
44:8 Tanrı yoktur O'ndan başka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O, önceki atalarınızın da Rabbidir,
44:9 İş, onların sandığı gibi değil! Bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktadırlar.
44:10 Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle.
44:11 İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu.
44:12 "Ey Rabbimiz, kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz."
44:13 Nerede onlarda öğüt almak? Yemin olsun, delillerle açıklayan bir resul gelmişti onlara.
44:14 Ama ondan yüz çevirdiler ve şöyle dediler: "Eğitilmiş bir mecnun!"
44:15 Biz azabı biraz kaldırırız; siz eski halinize tekrar dönersiniz.
44:16 Gün gelir, en büyük vuruşla vururuz biz. Şu bir gerçek ki, intikam da alırız biz!
44:17 Kudretimize yemin olsun ki, onlardan önce Firavun'un kavmini de ince bir imtihana çektik de, asil ve onurlu bir resul geldi onlara.
44:18 Şöyle sesleniyordu: "Ey Allah'ın kulları, bana gelin! Çünkü ben sizin için güvenilir bir resulüm."
44:19 "Allah'a karşı ululuk taslamayın! Ben size apaçık bir kanıt getirmekteyim."
44:20 "Ben, beni taşlamınzdan Rabbim ve Rabbinize sığındım."
44:21 "Bana inanmadınızsa bari benden uzak durun!"
44:22 Sonra Rabbine, "Bunlar suç işleyen bir topluluktur." diye yakardı.
44:23 Bunun üzerine, Allah buyurdu: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."
44:24 "Denizi açık bırak, çünkü onlar, boğulmaya mahkûm edilmiş bir ordudur."
44:25 Geriye nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
44:26 Nice ekinler, nice seçkin makamlar.
44:27 İçinde zevk sürdükleri nice nimetler.
44:28 İşte böyle! Onlara başka bir toplumu mirasçı kıldık.
44:29 Gök de ağlamadı onlar için yer de. Yüzlerine bakılmadı bile!
44:30 Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık.
44:31 Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.
44:32 Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık.
44:33 Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler vermiştik.
44:34 Şimdi, şunlar tutmuş diyorlar ki:
44:35 "İlk ölümümüzden başkası yok! Biz diriltilecek filan değiliz!"
44:36 "Eğer doğru sözlülerseniz, atalarımızı geri getirin!"
44:37 Onlar mı hayırlı yoksa Tübba' halkıyla onlardan önce gelenler mi? Onları helâk ettik; çünkü onlar, suç işlemiş insanlardı.
44:38 Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık.
44:39 İkisini de, sadece gerçeği göstermek üzere yarattık. Ama onların çokları bilmiyorlar.
44:40 Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir.
44:41 Bir gündür ki o, dostun dosta yararı olmaz. Onlara yardım da edilmez.
44:42 Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.
44:43 Şu bir gerçek ki zakkum ağacı,
44:44 Suçluların yemeğidir.
44:45 Erimiş maden misali, karınlarda kaynar.
44:46 Sıcak suyun kaynaması gibi...
44:47 "Tutun onu, cehennemin tam ortasına götürün!"
44:48 "Sonra başının üstüne, kaynar su azabından dökün!"
44:49 "Tat bakalım! Hani sen onurluydun, seçkindin."
44:50 "İşte budur o kuşkulanıp durduğunuz şey."
44:51 Korunup sakınanlar, güvenli bir makamdadır;
44:52 Bahçelerde, pınar başlarında.
44:53 İnce ipekten, parlak atlastan giymiş olarak, karşılıklı oturmaktadırlar.
44:54 İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir.
44:55 Orada, güvenli bir biçimde her türlü meyveyi isterler.
44:56 Orada, ilk ölüm dışında ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
44:57 Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.
44:58 Biz o Kur'an'ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
44:59 Artık, beklemeye geç! Çünkü onlar da beklemekteler.