Select Quran Sura

الرحمن

Ar-Rahmaan - The Beneficent

55:1 O Rahman,
55:2 O öğretti Kur'an'ı,
55:3 O yarattı insanı,
55:4 O belletti ona beyanı.
55:5 Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi.
55:6 Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar.
55:7 Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.
55:8 Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı.
55:9 Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı.
55:10 Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.
55:11 Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları.
55:12 Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır.
55:13 Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:14 İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.
55:15 Cini de ateşin dumansızından yarattı.
55:16 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:17 İki doğunun Rabbi de O'dur, iki batının Rabbi de.
55:18 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:19 Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.
55:20 Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.
55:21 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:22 Çıkıyor onlardan inci ile mercan.
55:23 Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:24 Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O'nundur.
55:25 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:26 Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
55:27 Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
55:28 Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:29 Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.
55:30 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:31 Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.
55:32 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:33 Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!
55:34 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:35 İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız.
55:36 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:37 Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,
55:38 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
55:39 O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.
55:40 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
55:41 Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.
55:42 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
55:43 İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.
55:44 Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
55:45 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:46 Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var.
55:47 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan?
55:48 İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla/bitkilerle doludur.
55:49 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:50 O cennetlerde iki nehir var, kaynayıp akan.
55:51 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:52 O cennetlerde iki çift var her meyvadan.
55:53 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:54 Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.
55:55 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:56 O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.
55:57 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:58 Sanki yakut onlar, sanki mercan...
55:59 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:60 İhsanın karşılığı sadece ihsan...
55:61 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:62 İkisinden başka, iki cennet daha var.
55:63 Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
55:64 İkisi de yeşil mi yeşil...
55:65 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:66 İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran.
55:67 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:68 İkisinde de meyve, hurma ve nar var.
55:69 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:70 İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var.
55:71 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:72 Çadırlar içinde bekletilen huriler var.
55:73 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:74 Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.
55:75 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:76 Yeşil yastıklarda, emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan.
55:77 Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
55:78 İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki...