Select Quran Sura

الواقعة

Al-Waaqia - The Inevitable

56:1 Apabila terjadi hari kiamat,
56:2 tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
56:3 (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
56:4 apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
56:5 dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
56:6 maka jadilah ia debu yang beterbangan,
56:7 dan kamu menjadi tiga golongan.
56:8 Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
56:9 Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
56:10 Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,
56:11 Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
56:12 Berada dalam jannah kenikmatan.
56:13 Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
56:14 dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
56:15 Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
56:16 seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
56:17 Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
56:18 dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
56:19 mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
56:20 dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
56:21 dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
56:22 Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
56:23 laksana mutiara yang tersimpan baik.
56:24 Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
56:25 Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
56:26 akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
56:27 Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
56:28 Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
56:29 dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
56:30 dan naungan yang terbentang luas,
56:31 dan air yang tercurah,
56:32 dan buah-buahan yang banyak,
56:33 yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
56:34 dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
56:35 Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung
56:36 dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
56:37 penuh cinta lagi sebaya umurnya.
56:38 (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
56:39 (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
56:40 dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
56:41 Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
56:42 Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,
56:43 dan dalam naungan asap yang hitam.
56:44 Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
56:45 Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
56:46 Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
56:47 Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
56:48 apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?"
56:49 Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
56:50 benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
56:51 Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
56:52 benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
56:53 dan akan memenuhi perutmu dengannya.
56:54 Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
56:55 Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
56:56 Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".
56:57 Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
56:58 Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
56:59 Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
56:60 Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
56:61 untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
56:62 Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
56:63 Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
56:64 Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
56:65 Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.
56:66 (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",
56:67 bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
56:68 Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
56:69 Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
56:70 Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
56:71 Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
56:72 Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
56:73 Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
56:74 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
56:75 Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
56:76 Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
56:77 Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
56:78 pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
56:79 tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
56:80 Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
56:81 Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
56:82 kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
56:83 Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
56:84 padahal kamu ketika itu melihat,
56:85 dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
56:86 maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
56:87 Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
56:88 adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
56:89 maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
56:90 Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
56:91 maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
56:92 Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
56:93 maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
56:94 dan dibakar di dalam jahannam.
56:95 Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
56:96 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.