Select Quran Sura

المعارج

Al-Ma'aarij - The Ascending Stairways

70:1 Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,
70:2 orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
70:3 (yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
70:4 Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.
70:5 Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
70:6 Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).
70:7 Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).
70:8 Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,
70:9 dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),
70:10 dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,
70:11 sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,
70:12 dan isterinya dan saudaranya,
70:13 dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).
70:14 Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
70:15 Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,
70:16 yang mengelupas kulit kepala,
70:17 yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),
70:18 serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
70:19 Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
70:20 Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
70:21 dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,
70:22 kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
70:23 yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,
70:24 dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
70:25 bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),
70:26 dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
70:27 dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
70:28 Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).
70:29 Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
70:30 kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
70:31 Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
70:32 Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
70:33 Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
70:34 Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.
70:35 Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.
70:36 Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,
70:37 dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
70:38 Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,
70:39 sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).
70:40 Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
70:41 Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
70:42 Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
70:43 (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
70:44 dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.