Select Quran Sura

نوح

Nooh - Noah

71:1 Biz, Nûh'u, "Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!" diye kavmine gönderdik.
71:2 O dedi ki: "Ey toplumum! Hiç kuşkunuz olmasın, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."
71:3 "O halde, Allah'a ibadet edin! O'ndan korkun! Ve bana itaat edin ki,
71:4 Allah, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah'ın eceli geldiğinde ertelenmez. Bir bilebilseydiniz!"
71:5 Nûh şöyle yakardı: "Ey Rabbim! Ben toplumuma gece ve gündüz çağrıda bulundum."
71:6 "Fakat çağrım, onların kaçışlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı."
71:7 "Ben onları, sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiseleriyle sarılıp sarmalandılar, inat ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."
71:8 "Sonra onları daha açık bir biçimde çağırdım."
71:9 "Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım."
71:10 Ve şöyle dedim: "Rabbinizden af dileyin! O, bağışlamayı çok sevendir."
71:11 "Göğü üzerinize bol bol yağmur taşıyıcı olarak gönderir."
71:12 "Sizi, mallar ve oğullarla güçlendirir, size yeşil bahçeler lütfeder. Ve sizin için nehirler akıtır."
71:13 "Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?"
71:14 "O ki, sizi halden hale/evreden evreye geçirerek yarattı."
71:15 "Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı?"
71:16 "Ve Ay'ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş'i bir kandil haline getirdi."
71:17 "Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi."
71:18 "Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor."
71:19 "Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı,
71:20 Ki ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz."
71:21 Nûh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana isyan ettiler de malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir artış getirmeyen kişiye uydular."
71:22 "Çok büyük hileler sergilediler/çok büyük tuzaklar kurdular."
71:23 Dediler ki: "İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved'di, Süva'ı asla bırakmayın! Yeğus'u, Yeuk'u, Nesr'i de bırakmayın!"
71:24 "Çoklarını saptırdılar. Sen de o zalimler için şaşkınlıktan başka bir şeyi artırma."
71:25 Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar.
71:26 Nûh şöyle yakardı: "Rabbim! Yeryüzünde, kâfirlerden yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma!"
71:27 "Çünkü eğer sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve kötülük üreten nankörden başkasını doğurmazlar."
71:28 "Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!"