Select Quran Sura

القيامة

Al-Qiyaama - The Resurrection

75:1 Hayır, öyle değil! Kıyamet gününe yemin ederim ki,
75:2 Öyle değil! Kendisini ısrarla kınayan benliğe de yemin ederim.
75:3 İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor?
75:4 Hayır, sandığı gibi değil! Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz.
75:5 Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister.
75:6 "Kıyamet günü nerede/ne zaman?" diye sorar.
75:7 Göz şimşek çaktığında,
75:8 Ay tutulduğunda,
75:9 Ve Güneş'le Ay biraraya getirildiğinde,
75:10 Der ki insan o gün: "Kaçılacak yer nerede?"
75:11 Hayır, yok sığınacak yer!
75:12 Varılıp durulacak yer Rabbinin huzurudur o gün.
75:13 Haber verilir insana o gün önden gönderdiği de arkaya bıraktığı da.
75:14 Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır;
75:15 Dökse de ortaya tüm mazeretlerini.
75:16 Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!
75:17 Onu toplamak ve okumak bize düşer.
75:18 O halde, biz onu okuduğumuzda, sen onun okunuşunu izle.
75:19 Sonra onu açıklamak da bizim işimiz olacaktır.
75:20 Hayır, hayır! Siz hemencecik geleni seversiniz.
75:21 Ve sonradan geleceği terk edersiniz.
75:22 Yüzler vardır o gün parıltılı,
75:23 Rabbine doğru bakan.
75:24 Ve yüzler vardır o gün, asık/buruk,
75:25 Kendisine, bel kıracak bir hesap yöneleceğini sezinler.
75:26 İş, onların sandığı gibi değil! Can, köprücüklere dayandığında,
75:27 "Kim var okuyup üfleyecek?" denilir!
75:28 Sezinlemiştir ki odur ayrılık.
75:29 Dolaşmıştır el-ayak/kol-bacak.
75:30 Rabbine doğrudur o gün sevkiyat.
75:31 Ne tasdik etti ne sadaka verdi ne namaz kıldı/dua etti.
75:32 Tam aksine, yalanladı, gerisin geri döndü.
75:33 Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.
75:34 Çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
75:35 Evet, çok uygundur sana bu bela, çok uygun!
75:36 İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
75:37 O, dökülen meniden bir sperm değil miydi?
75:38 Sonra o, bir çiğnem et oldu da Allah onu yarattı, ardından düzgün bir şekle ulaştırdı.
75:39 Nihayet ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi vücuda getirdi.
75:40 Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi?