Select Quran Sura

النبإ

An-Naba - The Announcement

78:1 Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
78:2 O büyük haberden mi?
78:3 Ki onda tartışma içindedirler.
78:4 Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.
78:5 Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.
78:6 Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
78:7 Dağları birer kazık yapmadık mı?
78:8 Sizleri çiftler olarak yarattık.
78:9 Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.
78:10 Geceyi bir giysi yaptık.
78:11 Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.
78:12 Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.
78:13 Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.
78:14 Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,
78:15 Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;
78:16 Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.
78:17 Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
78:18 Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
78:19 Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.
78:20 Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
78:21 Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.
78:22 Azgınlar için bir barınak.
78:23 Devirlerce kalacaklardır içinde.
78:24 Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
78:25 Sadece kaynar su, atık su,
78:26 Çok uygun bir karşılık olarak.
78:27 Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.
78:28 Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.
78:29 Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.
78:30 "Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."
78:31 Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
78:32 Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
78:33 Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
78:34 Dopdolu kadehler vardır.
78:35 Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
78:36 Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
78:37 Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.
78:38 O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
78:39 İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
78:40 Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"