Select Quran Sura

النازعات

An-Naazi'aat - Those who drag forth

79:1 Yemin olsun, çekip koparanlara/yay çekenlere/kuyudan su çekenlere/bağsız-bekçisiz koşan atlara/ayrılık yüzünden hasret çekenlere/daldırıp daldırıp çıkaranlara,
79:2 Yemin olsun, rahatça, incitmeden çekenlere/düğümü hünerle çözenlere/bir yerden bir yere gidenlere/coşkuyla iç çekenlere,
79:3 Yemin olsun, boşlukta yahut suda yüzüp gidenlere,
79:4 Derken öne geçip yarışı kazananlara,
79:5 Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,
79:6 Ki o gün şiddetle sarsacak olan saracaktır.
79:7 Onu, ardısıra gelen izleyecektir.
79:8 Bazı kalpler o gün kaygıdan titreyecektir.
79:9 Onların gözleri yerlere eğilecektir.
79:10 "Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.
79:11 "Un-ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"
79:12 "Hüsran dolu bir dönüştür bu öyleyse!" diye konuştular.
79:13 Oysaki o, sert bir komut sesinden ibarettir.
79:14 Bir anda hepsi uyanıp ortaya geliverir.
79:15 Ulaştı mı sana Mûsa'nın haberi?
79:16 Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:
79:17 "Firavun'a git! İyice azdı o."
79:18 "De ki ona: 'Arınıp temizlenmeye ne dersin?"
79:19 "Seni Rabbine kılavuzlayayım da gönülden ürperesin!"
79:20 Derken, ona o en büyük mucizeyi gösterdi.
79:21 Ama o yalanladı, isyan etti.
79:22 Sonra, sırtını döndü; koşuyordu.
79:23 Derken, bir araya toplayıp bağırdı.
79:24 Dedi ki: "Ben sizin en yüce rabbinizim."
79:25 Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.
79:26 Kuşkusuz, bunda, içine ürperti düşen için tam bir ibret vardır.
79:27 Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?
79:28 Onu O yapıp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.
79:29 Gecesini kararttı, kuşluğunu ortaya çıkardı.
79:30 Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.
79:31 Ondan suyunu, otlağını çıkardı.
79:32 Dağları, demir atmış gibi oturttu;
79:33 Sizin için ve hayvanlarınız için bir geçim aracı olarak.
79:34 O güç yetmez büyük felaket geldiğinde,
79:35 O gün insan, uğrunda gayret sarfettiği şeyi hatırlar.
79:36 Gören kişi için cehennem apaçık ortaya çıkarılmıştır.
79:37 Artık azmış olan,
79:38 Ve iğreti hayatı yeğlemiş olan için,
79:39 Cehennem, barınağın ta kendisidir.
79:40 Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,
79:41 Cennet, barınağın ta kendisidir.
79:42 O saatten soruyorlar sana, "gelip demir atması ne zaman?" diye.
79:43 Nerede sende, onu hatırlatacak şey!
79:44 Ona ilişkin bilginin sonu Rabbine varır.
79:45 Sen sadece, ondan korkanları uyaransın.
79:46 Onu gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam veya onun kuşluk vaktinden başka kalmamışa dönerler.