Select Quran Sura

التكوير

At-Takwir - The Overthrowing

81:1 Apabila matahari digulung,
81:2 dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
81:3 dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
81:4 dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
81:5 dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
81:6 dan apabila lautan dijadikan meluap
81:7 dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
81:8 dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
81:9 karena dosa apakah dia dibunuh,
81:10 dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,
81:11 dan apabila langit dilenyapkan,
81:12 dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
81:13 dan apabila surga didekatkan,
81:14 maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
81:15 Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
81:16 yang beredar dan terbenam,
81:17 demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
81:18 dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,
81:19 sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
81:20 yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,
81:21 yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
81:22 Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
81:23 Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
81:24 Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.
81:25 Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
81:26 maka ke manakah kamu akan pergi?
81:27 Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
81:28 (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
81:29 Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.