Select Quran Sura

التكوير

At-Takwir - The Overthrowing

81:1 Güneş büzülüp dürüldüğünde,
81:2 Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,
81:3 Dağlar yürütüldüğünde,
81:4 O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,
81:5 Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
81:6 Denizler kaynatıldığında,
81:7 Benlikler çiftleştirildiğinde,
81:8 O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
81:9 Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!
81:10 Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
81:11 Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,
81:12 Cehennem kızıştırıldığında,
81:13 Cennet yaklaştırıldığında,
81:14 Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.
81:15 Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
81:16 Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
81:17 Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
81:18 Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,
81:19 Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.
81:20 Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.
81:21 İtaat edilir orada kendisine, emindir.
81:22 Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.
81:23 Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.
81:24 O, gayb konusunda cimri değildir.
81:25 Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
81:26 Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?
81:27 O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.
81:28 İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
81:29 Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!