Select Quran Sura

الإنفطار

Al-Infitaar - The Cleaving

82:1 Apabila langit terbelah,
82:2 dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
82:3 dan apabila lautan menjadikan meluap,
82:4 dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
82:5 maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
82:6 Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
82:7 Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,
82:8 dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
82:9 Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
82:10 Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
82:11 yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
82:12 mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
82:13 Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,
82:14 dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
82:15 Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
82:16 Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
82:17 Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
82:18 Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
82:19 (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.