Select Quran Sura

المطففين

Al-Mutaffifin - Defrauding

83:1 Azap ve kaygu, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun;
83:2 Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,
83:3 Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler.
83:4 Peki, bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı?
83:5 Çok büyük bir gün için.
83:6 Bir gün ki, insanlar, âlemlerin Rabbi huzurunda kıyama geçerler.
83:7 Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir.
83:8 Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir?
83:9 Rakamlandırılmış bir kitaptır o.
83:10 Vay haline o gün, yalanlayanların!
83:11 Onlar ki din gününü yalanlarlar.
83:12 Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.
83:13 Ayetlerimiz ona okunduğunda, "Daha öncekilerin efsaneleri!" deyiverir.
83:14 İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.
83:15 Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.
83:16 Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardır.
83:17 Sonra da: "İşte budur, o yalanlamakta olduğunuz şey!" denilecektir.
83:18 Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır.
83:19 İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir?
83:20 Rakamlanmış bir kitaptır o.
83:21 Yaklaştırılmış olanlar tanıklık ederler ona.
83:22 İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.
83:23 Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.
83:24 Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin.
83:25 Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,
83:26 Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!
83:27 Onun katkısı Tesnîm'den; en yüce, en seçkin olandandır.
83:28 Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.
83:29 Şu bir gerçek ki, suça batmış olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.
83:30 Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş-göz işareti yaparlardı.
83:31 Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı.
83:32 İnananları gördüklerinde: "Şunlar var ya! Şaşkın, sapık bunlar!" derlerdi.
83:33 Oysaki kendileri, inananlar üzerine bekçi gönderilmemişti.
83:34 İşte bugün, iman sahipleri, küfre batmışlara gülüyorlar.
83:35 Koltuklar üzerinde seyrediyorlar.
83:36 Nankör kâfirler, yapmış olduklarıyla ödüllendirildiler mi?