Select Quran Sura

الإنشقاق

Al-Inshiqaaq - The Splitting Open

84:1 Apabila langit terbelah,
84:2 dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
84:3 dan apabila bumi diratakan,
84:4 dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
84:5 dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).
84:6 Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.
84:7 Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
84:8 maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
84:9 dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
84:10 Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
84:11 maka dia akan berteriak: "Celakalah aku".
84:12 Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
84:13 Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).
84:14 Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
84:15 (Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
84:16 Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,
84:17 dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,
84:18 dan dengan bulan apabila jadi purnama,
84:19 sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan),
84:20 Mengapa mereka tidak mau beriman?
84:21 dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,
84:22 bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
84:23 Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
84:24 Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih,
84:25 tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.