Select Quran Sura

الإنشقاق

Al-Inshiqaaq - The Splitting Open

84:1 Gök yarılıp parçalandığı,
84:2 Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
84:3 Ve yer uzatıldığı,
84:4 Ve içindekini atıp boşaldığı,
84:5 Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
84:6 Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O'na kavuşacaksın!
84:7 O zaman kitabı sağdan verilen,
84:8 Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,
84:9 Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
84:10 Kitabı arka tarafından verilen,
84:11 Bir ölüm çağıracak,
84:12 Ve korkunç ateşe girecektir.
84:13 O, ailesi içinde sevinçli idi.
84:14 Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.
84:15 Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.
84:16 İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,
84:17 Geceye ve derlediğine,
84:18 Toparlandığı zaman Ay'a,
84:19 Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
84:20 Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!
84:21 Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
84:22 Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.
84:23 Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.
84:24 O halde, onlara acıklı bir azap muştula!
84:25 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.