Select Quran Sura

البروج

Al-Burooj - The Constellations

85:1 Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
85:2 O vaat olunan güne,
85:3 Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,
85:4 Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
85:5 O tutuşturulan ateşin adamları,
85:6 Onlar onun başında oturmuşlardı.
85:7 Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
85:8 Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
85:9 O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
85:10 Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
85:11 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.
85:12 Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.
85:13 İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!
85:14 Gafûr O'dur, Vedûd O!
85:15 Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!
85:16 İstediğini hemen yapandır.
85:17 Geldi mi sana orduların haberi?
85:18 Yani Firavun ve Semûd'un?
85:19 Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
85:20 Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.
85:21 İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.
85:22 Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.