Select Quran Sura

الطارق

At-Taariq - The Morning Star

86:1 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق
86:2 وما أدراك ما الطارق
86:3 النجم الثاقب
86:4 إن كل نفس لما عليها حافظ
86:5 فلينظر الإنسان مم خلق
86:6 خلق من ماء دافق
86:7 يخرج من بين الصلب والترائب
86:8 إنه على رجعه لقادر
86:9 يوم تبلى السرائر
86:10 فما له من قوة ولا ناصر
86:11 والسماء ذات الرجع
86:12 والأرض ذات الصدع
86:13 إنه لقول فصل
86:14 وما هو بالهزل
86:15 إنهم يكيدون كيدا
86:16 وأكيد كيدا
86:17 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا