Select Quran Sura

الأعلى

Al-A'laa - The Most High

87:1 Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
87:2 O ki yarattı, düzene koydu,
87:3 O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
87:4 O ki otlağı çıkardı,
87:5 Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
87:6 Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
87:7 Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.
87:8 Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.
87:9 Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!
87:10 İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.
87:11 İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.
87:12 En büyük ateşe girer o.
87:13 Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
87:14 Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.
87:15 Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.
87:16 Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.
87:17 Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.
87:18 Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.
87:19 İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.