Select Quran Sura

الشمس

Ash-Shams - The Sun

91:1 بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
91:2 والقمر إذا تلاها
91:3 والنهار إذا جلاها
91:4 والليل إذا يغشاها
91:5 والسماء وما بناها
91:6 والأرض وما طحاها
91:7 ونفس وما سواها
91:8 فألهمها فجورها وتقواها
91:9 قد أفلح من زكاها
91:10 وقد خاب من دساها
91:11 كذبت ثمود بطغواها
91:12 إذ انبعث أشقاها
91:13 فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
91:14 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
91:15 ولا يخاف عقباها