Select Quran Sura

الشمس

Ash-Shams - The Sun

91:1 Waalshshamsi waduhaha
91:2 Waalqamari itha talaha
91:3 Waalnnahari itha jallaha
91:4 Waallayli itha yaghshaha
91:5 Waalssamai wama banaha
91:6 Waalardi wama tahaha
91:7 Wanafsin wama sawwaha
91:8 Faalhamaha fujooraha wataqwaha
91:9 Qad aflaha man zakkaha
91:10 Waqad khaba man dassaha
91:11 Kaththabat thamoodu bitaghwaha
91:12 Ithi inbaAAatha ashqaha
91:13 Faqala lahum rasoolu Allahi naqata Allahi wasuqyaha
91:14 Fakaththaboohu faAAaqarooha fadamdama AAalayhim rabbuhum bithanbihim fasawwaha
91:15 Wala yakhafu AAuqbaha