Select Quran Sura

الشمس

Ash-Shams - The Sun

91:1 Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,
91:2 Onu izlediğinde Ay'a,
91:3 Onu iyice açtığı vakit gündüze,
91:4 Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.
91:5 Göğe ve onu kurana,
91:6 Yere ve onu döşeyene.
91:7 Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
91:8 Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,
91:9 Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.
91:10 Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.
91:11 Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.
91:12 En haydutları ortaya fırladığı zaman,
91:13 Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
91:14 Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.
91:15 Allah, işin sonundan korkacak değil ya!