Select Quran Sura

الضحى

Ad-Dhuhaa - The Morning Hours

93:1 Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
93:2 dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
93:3 Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.
93:4 Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).
93:5 Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
93:6 Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
93:7 Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
93:8 Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
93:9 Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
93:10 Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.
93:11 Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.