Select Quran Sura

الضحى

Ad-Dhuhaa - The Morning Hours

93:1 Yemin olsun kuşluk vaktine,
93:2 Gelip oturduğu vakit geceye ki,
93:3 Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
93:4 Sonrası/âhiret/gelecek senin için öncesinden/dünyadan/geçmişten elbette ki daha mutlu-kutlu olacaktır.
93:5 Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
93:6 O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
93:7 Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
93:8 Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
93:9 O halde, yetimi örseleme!
93:10 Yoksulu/bir şey isteyeni azarlama!
93:11 Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!