Select Quran Sura

الشرح

Ash-Sharh - The Consolation

94:1 Alam nashrah laka sadraka
94:2 WawadaAAna AAanka wizraka
94:3 Allathee anqada thahraka
94:4 WarafaAAna laka thikraka
94:5 Fainna maAAa alAAusri yusran
94:6 Inna maAAa alAAusri yusran
94:7 Faitha faraghta fainsab
94:8 Waila rabbika fairghab