Select Quran Sura

الشرح

Ash-Sharh - The Consolation

94:1 Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
94:2 dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
94:3 yang memberatkan punggungmu?
94:4 Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,
94:5 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
94:6 sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
94:7 Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
94:8 dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.