Select Quran Sura

الشرح

Ash-Sharh - The Consolation

94:1 Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
94:2 İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
94:3 Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
94:4 Ve yüceltmedik mi senin şanını!
94:5 Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
94:6 Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
94:7 O halde,bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
94:8 Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!