Select Quran Sura

العلق

Al-Alaq - The Clot

96:1 Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
96:2 İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
96:3 Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
96:4 O'dur kalemle öğreten!
96:5 İnsana bilmediğini öğretti.
96:6 İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
96:7 Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
96:8 Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
96:9 Gördün mü o yasaklayanı,
96:10 Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;
96:11 Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
96:12 Ya o, takvayı emrediyorsa!
96:13 Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
96:14 Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
96:15 İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
96:16 O yalancı, o günahkâr alnı.
96:17 Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
96:18 Biz de çağıracağız zebanileri!
96:19 Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!