Select Quran Sura

الزلزلة

Az-Zalzala - The Earthquake

99:1 Itha zulzilati alardu zilzalaha
99:2 Waakhrajati alardu athqalaha
99:3 Waqala alinsanu ma laha
99:4 Yawmaithin tuhaddithu akhbaraha
99:5 Bianna rabbaka awha laha
99:6 Yawmaithin yasduru alnnasu ashtatan liyuraw aAAmalahum
99:7 Faman yaAAmal mithqala tharratin khayran yarahu
99:8 Waman yaAAmal mithqala tharratin sharran yarahu