Select Quran Sura

الزلزلة

Az-Zalzala - The Earthquake

99:1 Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
99:2 Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
99:3 Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman,
99:4 İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
99:5 Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
99:6 O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
99:7 Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
99:8 Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.