Generate Quran Word Cloud

الفاتحة

Al-Faatiha - The Opening

Word Cloud

adıyla Allah adır Allah ın bizi dileriz Din Dosdoğru dökülmemişlerin ederiz gazap giden gününün Hamt ibadet ilet karanlığa şaşkınlığa Kendilerine Mâlik i nimet O Rabbi Rahman Rahman dır Rahîm Rahîm dir sana saplanmamışların senden sultanıdır ve verdiklerinin yalnız yardım yola yoluna âlemlerin üzerlerine