Generate Quran Word Cloud

التكاثر

At-Takaathur - Competition

Word Cloud

aldatmaz Aldatıp Ama apaçık bildiğiniz bileceksiniz bilgiyle bilseydiniz bir cehennemi değil edip gibi göreceksiniz gözünüzle gün hayır kabirleri kesinlikle ki mutlaka Ne nimetten o olsun olurdu onu oyaladı saydınız sizin sizleri Sonra sorguya ve Yakında yarışı yemin Yine ziyaret Öyle çekileceksiniz çokluk öyle İş şaşmaz