Generate Quran Word Cloud

الهمزة

Al-Humaza - The Traducer

Word Cloud

AAal u a u AAalayhim AAamadin adr u a u ka akhladah b u b al u h u u u t u ama b ti b al u h u u u t u ama b tu b alafida b ti b All u a u hi Alla u th u ee Allatee almooqada b tu b anna Fee humazatin jamaAAa Kall u a u layunba u th u anna likulli lnnah u a u lumaza b tin b m u a u m u a u lahu m u a u lan mu u s u ada b tun b mumaddada b tin b N u a u ru ta u tt u aliAAu waAAaddadah b u b Wam u a u Waylun Ya u h u sabu