Generate Quran Word Cloud

الفيل

Al-Fil - The Elephant

Word Cloud

AAalayhim ab u a u beel b a b Alam alfeel b i b bi u h u ij u a u ratin bia u s u u ha u bi faAAala FajaAAalahum fee kaAAa u s u fin kaydahum kayfa makool b in b min rabbuka sijjeel b in b ta u d u leel b in b tara Tarmeehim u t u ayran Waarsala yajAAal