Generate Quran Word Cloud

المسد

Al-Masad - The Palm Fibre

Word Cloud

Abu ada akan apa api bakar begitu bendanya berfaedah bergejolak binasa Binasalah dalam Dan dari di dia harta ia istrinya kayu ke kedua Kelak kepadanya Lahab lehernya masuk pembawa pula sabut sesungguhnya tali tangan Tidaklah usahakan Yang