Generate Quran Word Cloud

الناس

An-Naas - Mankind

Word Cloud

aldatıcı Cinlerden da de gizlenen göğüslerine ilahına insanlardan ki kuruntular kuşkular kıvrılıp o olur Rabbine saklanan sinip sinsi sokar sığınırım vesvesenin o yöneticisine yönlendiricisine İnsanların şerrinden şeytanın