Generate Quran Word Cloud

القيامة

Al-Qiyaama - The Resurrection

Word Cloud

a b l b shshamsu a b l b ss u a u qu a b l b ttar u a u qiy b a b a b l b u thth u akara a b l b zzawjayni AAal u a u AAalaqatan AAalayn u a u AAi i u th u i u a u mah b u b ahlihi al u a u khira b ta b alAA u a u jila b ta b Alam Alaysa alba u s u ar b u b alfir u a u q b u b alins u a u nu allan allaww u a u mat b i b almafar b ru b almas u a u q b u b almawt u a u almustaqar b ru b alq u a u alqamar b u b alqiy u a u ma b ti b alqiy u a u mat b i b am u a u mah b u b an annahu awl u a u Aya u h u sabu ayna ayy u a u na b u a u sira b tun b ba u s u eera b tun b bal Bal u a u balaghati Bali ban u a u nah b u b bariqa bay u a u nah b u b bi b a b lss u a u q b i b bi b al b nnafsi bih b i b bih u a u bihi bim u a u biq u a u dirin biyawmi f u a u qira b tun b fa b i b ttabiAA faawl u a u Fai u tha u FajaAAala fakhalaqa Fal u a u fasaww u a u i u tha u il u a u inna jamAAahu k u a u na ka u thth u aba Kall u a u L u a u laka lis u a u naka litaAAjala liyafjura maAA u ath u eerah b u b man manayyin min minhu n u a u i u th u i ira b tun b n u ad u ira b tun b nafsihi najmaAAa nu u t u fatan nusawwiya oqsimu q u a u direena qaddama qaran u a u hu qur u a u nah b u b r u a u q b in b rabbih u a u rabbika sud u a u b n b Ta i u th u i unnu Thumma tu u h u arrik tu u h u ibboona u s u addaqa u s u all u a u u th u ahaba u tha u lika wa b a b lonth u a u wa b a b lqamar b u b Wa b i b ltaffati Wa i u th u i anna waakhkhar b a b WajumiAAa Wakhasafa wal u a u Wal u a u kin Walaw Waqeela waqur u a u nah b u b Wata u th u aroona watawall u a u Wawujoohun wazar b a b Wujoohun yaku Yaqoolu Yasalu yatama u tta u yawmai u th u in yawmu yu u h u yiya yufAAala yumn u a u Yunabbao yureedu yutraka